Wspieramy

Możesz wesprzeć nasz kościół dowolnym datkiem
Przelew Darowizna

Jak można nas wesprzeć?

Drogi darczyńco ! Możesz hojnie wesprzeć nas finansowo na dwa sposoby. Po pierwsze, co tydzień na naszym nabożeństwie zbieramy kolektę oraz datki na utrzymanie i rozwój kościoła. Po drugie, kościół posiada również konto bankowe gdzie możesz wysłać środki finansowe, opisując je „darowizna na cele religijne”. Konto bankowe KOŚCIÓŁ DLA TORUNIA FREEDOM posiada nr: 44 2530 0008 2030 1025 3116 0001.

Dziękujemy za każdą kwotę! Wierzymy, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać.

(…) Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki (…)  2 List do Koryntian 2:9

Z czego nasza wspólnota się utrzymuje?

Kościół Dla Torunia Freedom, utrzymuje się z dobrowolnych wpłat społecznych i darowizn, przekazanych przez członków kościoła oraz od  osób, które pragną wspierać naszą wizję i misję dla Torunia.

KONTAKT

God bless You!

10 + 15 =