NASZE WARTOŚCI

Zapoznaj się z kluczowymi wartościami Kościoła FreeDom
O kościelemisja

KLUCZOWE

Wartości Kościoła Dla Torunia Freedom

Otwartość

Z uwagi na to, głosząc tak wspaniałą nadzieję, stajemy wobec wszystkich z pełną otwartością – 2 Kor 3:12

Boże! Ty jesteś moim Bogiem, szukam Cię całym sobą, Ciebie zapragnęła moja dusza, Za Tobą zatęskniło moje ciało
Jak spieczona, spragniona i bezwodna ziemia. 3W takim stanie ujrzałem Cię w przybytku, Chciałem widzieć Twoją moc i Twą chwałę – Ps 63:2,3
Akceptacja

Dlatego przyjmujcie jedni drugich, tak jak i Chrystus was przyjął na chwałę Boga – Rzym 15:7

Szacunek

Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Rzym 12,10

Łaskawość

Objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Tyt 2:11

Pełnia
Z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy — i to łaskę za łaską – Jana 1:16
On też jest Głową Ciała — Kościoła;
On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa, gdyż w Nim cała Pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko — na ziemi i w niebie —
dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. – Kol 1:18-20
Pasja

W zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni, w Panu — gotowi do służby. – Rzym 12:11

Jakość

Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania – Fil 2:14

Jedność

Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się ku niskim skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. – Rzym 12:16 

Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze Mnie, aby byli jedno — jak My. – Jana 17:11

Partnerstwo

Potem Pan wyznaczył innych siedemdziesięciu dwóch ludzi i rozesłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejsca, gdzie sam zamierzał się udać. – Łuk 10:1
Potem Pan wybrał siedemdziesięciu uczniów i wysłał ich po dwóch do miast i wiosek, które zamierzał odwiedzić. – Łuk 10:10
Ja zasadziłem, Apollos podlał, lecz wzrost był sprawą Boga. 7Nie liczy się zatem ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Między tym, który sadzi, i tym, który podlewa, nie ma wielkiej różnicy — stosownie do swego wysiłku każdy odbierze zapłatę. My, jako należący do Boga, jesteśmy współpracownikami; a wy — Bożą rolą oraz Jego budowlą. – 1 Kor 3:6

Wdzięczność

Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki trwa Jego łaskawość – 1 Kron 16:34

I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub konkretnym działaniu, czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. – Kol 3:17

Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. – Fil 4:6,7

Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich. Nieustannie wspominamy was w naszych modlitwach, pamiętając o dziele waszej wiary, trudzie miłości i wytrwałości nadziei, którą wiążecie z naszym Panem, Jezusem Chrystusem, przed obliczem Boga, naszego Ojca. 1 Tes 1:2,3

 

Gościnność

Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. – Hbr 13:2

Hojność

Bo przecież jest tak, że kto skąpo sieje, ten również skąpo żąć będzie; a kto sieje hojnie, ten również hojnie żąć będzie. – 2 Kor 9:6

Dawajcie, a będzie wam dane; wtedy porcję dobrą, ugniecioną, ubitą i z naddatkiem wsypią w wasze zanadrze, bo jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. – Łuk 6:38

KONTAKT

God bless You!

8 + 7 =