Jesteśmy w czasie jednego z najważniejszych okresów w życiu Kościoła – czas wielkiego postu, zwany też czasem pasyjnym. Dla chrześcijan jest to czas przygotowania do przeżywania Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych, a jednocześnie pokuty, postu, zadumy i refleksji nad własnym życiem.
Czas pasyjny to okres czterdziestodniowy przygotowujący do Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa (Wielki Piątek) oraz świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Rozpoczyna się w Dzień Pokuty i Modlitwy. Nazwa okresu pochodzi od słowa „pasja” oznaczającego mękę i cierpienie Jezusa Chrystusa. Stąd ten czas roku kościelnego wzywa do zadumy nad tymi wydarzeniami i zachęca do wewnętrznego wyciszenia, duchowej i etycznej refleksji, odsunięcia od siebie absorbujących spraw zewnętrznych. W duchowości i teologii czas pasyjny ma szczególne znaczenie, ponieważ kieruje uwagę Kościoła ku ukrzyżowanemu Zbawicielowi. Tajemnica krzyża i odkupienia, zbawienia człowieka z łaski przez wiarę w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, stanowi ważne miejsce w duchowości, dlatego tak mocno ten fakt jest podkreślany.
Post kościoła we wtorek kończymy modlitwą wspólną w kościele o godz. 17.