Duch Święty, kościół i przebudzenie duchowe – to tematyka naszego spotkania w dniu 26 września 2020 roku.
ul. Kopernika 20 w Toruniu.

Zapraszamy na seminarium z człowiekiem pełnym ognia Bożego!
Temat seminarium: DUCH ŚWIĘTY, KOŚCIÓŁ I PRZEBUDZENIE DUCHOWE.
Dr KAMIL HAŁAMBIEC pełni służbę pastora w kościele w Lesznie. Jest dyrektorem Chrześcijańskiej Misji Pentekoste oraz Szkoły Biblijnej, wykładowcą „Historii i teologii przebudzenia religijnego (rewiwalu)” i „Dogmatyki pentekostalnej” oraz Prodziekanem w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie (dawne WST).
Interesuje się m.in. historią i teologią ruchu zielonoświątkowego, historią i teologią duchowego przebudzenia religijnego i eschatologią.
AGENDA / godz.
16-17 Duch Święty
17-17.30 przerwa /kawiarenka/
17.30-18.30 Kościół
18.30-19.00 przerwa /kawiarenka/
19-20 Przebudzenie
WSTĘP ZA FREE