4 PRAWDY

Jak mogę spotkać Boga i nawiązać relację z Nim?
O kościelewyznanie

4 PRAWDY DUCHOWEGO ŻYCIA, CZYLI

JAK SPOTKAĆ SIĘ Z BOGIEM?

Zapraszamy na portal SzukajacBoga.pl

PRAWO 1 

Obok praw fizycznych, które rządzą światem materialnym, istnieją także prawa duchowe, które regulują nasz stosunek do Boga.

Bóg kocha Ciebie i ma dla twojego życia wspaniały plan.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” Ew. Jana 3:16

Ponieważ…

PRAWO 2 

Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga, dlatego też nie może rozumieć ani przeżywać Bożej miłości i Jego planu dla swojego życia.

KAŻDY CZŁOWIEK JEST GRZESZNY

„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rzymian 3,22). Człowiek został stworzony do wspólnoty z Bogiem, ale samowolnie wybrał niezależną lub obojętną drogę życia. W rezultacie tego – wspólnota z Bogiem została zerwana.

Jezus Chrystus jest jedynym, Bożym rozwiązaniem problemu grzechu i winy człowieka. Przez Niego możesz poznać Bożą miłóść i plan dla Twojego życia.

PRAWO 3 

ON ZMARŁ ZA NAS . . .

„Bóg zaś okazuje nam swoją miłóść przez właśnie to, że Chrystus umarł za nas, gdybyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rzymian 5, 8).

I ZMARTWYCHWSTAŁ . . .

„Chrystus umarł za grzechy nasze . . . został pogrzebany . . . zmartywychwtał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem . . . ukazał się Piotrowi, potem dwunastu. Potem ukazał się więcej, niż pięciuset braciom naraz” (1 Koryntian 15, 3-6).

Musimy osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. Wtedy dopiero możemy poznać i przeżywać Bożą miłość i Jego plan dla naszego życia.

PRAWO 4 

PRZYJMIJ CHRYSTUSA DO SWOJEGO ŻYCIA:

„A wszystkim, którzy Go przyjęli, tym, którzy wierzą w imię Jego, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (Jan 1,12).

PRZEJMUJEMY CHRYSTUSA PRZEZ WIARĘ:

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby sie nikt nie chlubił” (Efezjan 2, 8-9).

Dlatego zachęcamy Cię abyś zaufał Bogu, przyjął Jego przebaczenie oraz miłość i odnalazł Go!

Najnowsze

Wydarzenia kościoła

Stacja Uzdrowienie – tutaj modlimy się i rozmawiamy

W dniach 2-6 lipca 2019 zapraszamy do Stacji Uzdrowienie. Możesz spotkać nas u zbiegu ulic Szerokiej i Mostowej. Nie tylko modlimy się o chorych lecz również poświęcamy czas tym, którzy mają potrzebę zaprzyjaźnienia się z Bogiem.

Koncert autorski Roberta Kasprowicza

Już za tydzień Robert Kasprowicz w Kościele Freedom ! Komponuje muzykę, pisze teksty, nagrywa płyty...Zapraszamy na koncert Roberta, 7 lipca o godz. 17, ul. Kopernika 20 w Toruniu. Po koncercie będzie można zakupić płyty. Wstęp wolny !

Gościmy Kasię i Marka Skibickich

W najbliższą niedzielę 30.06 gościmy Kasię i Marka Skibickich. Ona 24 lata spędziła w zakonie, On 24 lata w więzieniu - Niesamowita historia ludzi, których połączył Bóg! Zapraszamy - "Przestrzeń Inspiracji" ul. Kopernika 20 w Toruniu. Godzina 16.00. Kawiarenka od...

KONTAKT

God bless You!

11 + 12 =